TZ Punat

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PUNAT

Punat, 20. kolovoz 2007.

Predmet: Izmjena Naredbe o razdobljima glavne, predsezone, posezone i vansezone

Poštovani,

Podsjećamo Vas na Naredbu o Izmjeni Naredbe o razdobljima glavne sezone, predsezone, posezone i vansezone u turističkim mjestima. Naredbu o Izmjeni Naredbe donosi ministar nadležan za turizam, na prijedlog županijskih skupština, na prijedlog tijela lokalnih samouprava, odnosno općinskih i gradskih vijeća. Tako je prošle godine donesena Naredba o izmjenama Naredbe o trajanju sezona (NN 73/2006.).

U tom smislu prilažemo Tablicu sa prikazom sezona prije i nakon donošenja Naredbe o Izmjeni Naredbe, koja je stupila na snagu 8 dana nakon donošenja, što je bilo prekasno za uvođenje u cjenike za 2007. godinu. Uslijedila je informacija o izmjeni međutim, na razini TZ otoka Krka donesena je Odluka koncenzusom članova Turističkog vijeća TZ otoka Krka, da se za 2007. godinu ne ide u Izmjenu, već s 01.01.2008.godine.

Stoga Vas molimo da se prema Naredbi postupi s početkom Nove godine, odnosno 
s 01.01.2008. godine. Dakle, u periodu glavne turističke sezone ( od 01.06. do 15.09. ) naplaćuje se boravišna pristojba u visini od 7,00 odnosno 6,00 kuna, u pred ( 01.04.-30.05.) i posezoni ( 16.09.-31.10. ) b.p. iznosi 5,50 odnosno 4,50 kune te vansezone ( 01.01.-31.03. i 01.11.-31.12. ) b.p. iznosi 4,00 odnosno 3,50 kuna.

Također Vas podsjećamo, kao obveznike iste, na redovito uplaćivanje ekološke pristojbe, od 0,90 kn po noćenju, za sve osobe s navršenih 12 godina života, uvedene
s 01.01.2007. godine, Odlukom Općinskog vijeća općine Punat.

GODINA

GLAVNA SEZONA

PREDSEZONA

POSEZONA

VANSEZONA

2007.

01.07. – 31.08.

01.05. – 30.06.

01.09. – 31.10.

01.01. – 30.04.
01.11. – 31.12.

2008.

01.06. – 15.09.

01.04. – 31.05.

16.09. – 31.10.

01.01. – 31.03.
01.11. – 31.12.

PUNAT - VISINA BOR.PRISTOJBE

7,00 KN

5,50 KN

5,50 KN

4,50 KN

STARA BAŠKA

6,00 KN

4,50 KN

4,50 KN

3,50 KN

Za sve nejasnoće stojimo na raspolaganju u Turističko informativnom centru Turističkog ureda TZO Punat.

S poštovanjem,

Dir. TU TZO Punat
Branko Karabaić, oec.