TZ Punat

Obavijest o turističkoj članarini i podnošenju obrasca TZ2 -izmjene!

Poštovani,
obzirom na zakonsku obavezu slanja obrasca TZ2 Poreznoj upravi, šaljemo Vam obavijest o nastalim promjenama.

Naime, Porezna je uprava je 5.1.2021. godine na svoje stranice postavila obavijest prema kojoj se Obrazac TZ2 ne podnosi za prethodnu, već za tekuću godinu, što bi značilo da se obrazac koji se sada treba dostaviti nadležnoj  Poreznoj upravi do 15.1.2021. odnosi na 2021. godinu, a ne na 2020. godinu.

Obavještavamo sve koji još nisu predali Obrazac TZ 2, da ga ispune na sljedeći način:

1.) Navesti da se odnosi za razdoblje od 1.1. do 31.12.2021.
2.) Upisati ukupan broj osnovnih kreveta i navesti iznos od 45,00 kuna po osnovnom krevetu
3.) Ako imate pomoćne krevete, upisati njihov broj i navesti iznos od 22,50 kuna po krevetu
4.) Pod način plaćanja zaokružiti hoćete li platiti jednokratno do 31.7. , ili u 3 rate (31.7.; 31.8. i 30.9.)
5.) U zadnoj rubrici navedite ukupan primitak iz evidencije prometa za 2020. godinu.

Tako ispunjeni obrazac možete dostaviti u Poreznu upravu Krk ( za one iznajmljivače sa prebivalištem na Krku) :
* osobno

* putem pošte 
Porezna uprava Krk
Trg bana J.Jelačića
51 500 Krk

*e-mailom na:
mile.vlaisavljevic@porezna-uprava.hr

 

primjer ispunjenog obrasca TZ 2:


> PREUZMITE OBRAZAC 

 

 

Upute Ministarstva turizma i sporta od 13.siječnja 2021. donosimo u nastavku: 

Uputa za popunjavanje obrazaca TZ za 2021. godinu

Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na OPG-u dostavljaju nadležnoj Poreznoj upravi posebni Obrazac TZ2 do 15. siječnja tekuće godine za tekuću 2021. godinu, a prema podacima iz prethodne 2020. godine.

Obrazac TZ2 koji se predaje do 15. siječnja 2021. godine odnosi se na razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Godišnji paušalni iznos članarine može se platiti jednokratno do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka, s time da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine.

Iznimno, osobe koje će rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na OPG-u prvi put ishoditi u tekućoj godini (2021.) podnose Obrazac TZ 2 u roku od 15 dana od izvršnosti rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga, a godišnji paušalni iznos članarine plaćaju jednokratno do 31. prosinca tekuće godine.

Godišnji paušalni iznos članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na OPG-u je umnožak najvećeg broja kreveta u sobi, apartmanu i kući za odmor odnosno najvećeg broja smještajnih jedinica u kampu i kamp-odmorištu odnosno kapaciteta u objektu za robinzonski smještaj u prethodnoj godini, koji su utvrđeni rješenjem o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, i iznosa članarine za svaki krevet odnosno smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu odnosno kapacitet u objektu za robinzonski smještaj.

Broj kreveta, broj smještajnih jedinica te kapacitet za objekte za robinzonski za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na OPG-u određuje se prema podacima iz sustava eVisitor.

Napominjemo da se umanjenje članarine od 50 % odnosno oslobođenje od obveze plaćanja za pomoćne krevete ne odnosi na plaćanje turističke članarine za 2021. godinu.

 

Obveznici iz članka 10. Zakona o članarinama turističkim zajednicama i nadalje podnose obrazac TZ1 do kraja veljače, odnosno travnja.