TZ Punat

Obavijest o turističkoj članarini i podnošenju obrasca TZ2

Poštovani iznajmljivači, pružatelji ugostiteljskih usluga u domaćinstvu!

 
Temeljem odredbi članka 13. stavka 4. Zakona o članarinama turističkim zajednicama, potrebno je do 15. siječnja tekuće godine podnijeti obrazac  TZ 2 nadležnoj ispostavi Porezne uprave.

Obrazac TZ 2 odnosi se na prethodnu godinu.

Više informacija o obračunu turističke članarine za 2020. godinu možete dobiti ovdje: 

http://tzpunat.hr/hr/dogadanja-i-novosti/arhiva/obracun-turisticke-clanarine---obavijest!,2948.html

 

* Pravilnik o godišnjem paušalnom iznosu članarine:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_02_14_251.html

* Pravilnik o dopuni Pravilnika o paušalnom iznosu članarine: 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_07_88_1674.html

 

 

Za dodatne informacije stojimo na raspolaganju.