TZ Punat

14.05.2018.

Eko akcija prikupljanja otpada

Akcija prikupljanja otpada s prirodnih plaža na području Punta u  suradnji sa JGL Rijeka i Marina Punat Grupa.