TZ Punat

60. RIBARSKI DANI

*** Promet u Puntu biti će zatvoren, odnosno prereguliran od križanja ul. Obala sa ul. Novi put, do kružnog toka kod ribarnice od 19:00-03:00 h.